Bilişsel Davranışçı Terapi

Bireyin yaşantılarını yorumlama biçiminin, duyguları ve eylemleri üzerine önemli bir etkisi olduğu varsayımına dayanır. Yani sorun doğuran yorumlama ve anlamlandırma biçimlerinin yerine gerçeklikle daha uyumlu ve daha işlevsel olanları bulmak ve göstermek amaçlanır. Yapılan bilimsel çalışmalarda; Bilişsel terapinin majör depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, agorafobi, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik rahatsızlıkta yüksek etkinlik gösterdiği görülmüştür.

web tasarım vds vds sunucu mersin gergi tavan