EMDR

Geçmişte yaşanan anı ağları, klinik semptomların ve ruh sağlığının temelidir. EMDR'de negatif, rahatsızlık veren travmatik anılar yeniden işlenir. Rahatsızlık verici bir olay meydana geldiğinde, bu olay beyinde; resim, ses, düşünce, duygu ve bedensel duyumlarla beraber depolanır. EMDR, bu depolanmış bilgiyi uyarır ve anının yeniden işlenmesine izin verir. Böylece anıların işlenmemiş bileşenleri (resim, ses, duygu, düşünce, fiziksel duyum) işlenerek, kullanışlı olanlar depolanır, kulllanışlı olmayan duyum, his ve inançların da etkisi azaltılır.

web tasarım vds vds sunucu mersin gergi tavan