Kabul Kararlılık Terapisi

Kabul ve kendindelik süreçlerini kullanarak psikolojik esnekliği artırabilmeyi amaçlayan yeni kuşak bir terapidir. Psikolojik esneklik; kendindelik ve açıklıkla birlikte, içinde bulunulan anda olabilme ve değerler doğrultusunda harekete geçme becerisidir. ACT kronik ağrı, stigma, sosyal fobi, anksiyete bozuklukları, depresyon, şizofreni, obezite, madde bağımlılığı, diyabet, vb. pek çok konuda yüksek kanıt düzeyine sahiptir.

web tasarım vds vds sunucu mersin gergi tavan